Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren roept het kabinet op om niet over te gaan tot ruiming van gezonde, drachtige geiten. De Partij voor de Dieren is een petitie begonnen op haar website “Stop massale doding gezonde geiten en schapen”. De PvdD verwijt het kabinet ernstige nalatigheid in het nemen van maatregelen om de Q-koorts te bestrijden. Als gevolg hiervan zijn duizenden mensen ziek geworden en zijn er al 11 mensen aan de Q-koorts overleden. Nu zullen als gevolg van falend beleid duizenden dieren onnodig gedood worden.
De Partij voor de Dieren zal morgen in de Kamer ook moties indienen waarin zij oproept om de besmette bedrijven openbaar te maken, de dieren individueel te testen op aanwezigheid van de bacterie en een algeheel fokverbod in de geitensector eisen.
Sinds 2007 is al bekend welk risico de intensieve geitenhouderij vormt voor de volksgezondheid. Desondanks zijn er geen harde maatregelen genomen om een uitbraak van q-koorts te bestrijden, waardoor de bacterie zich over het hele land heeft kunnen verspreiden. Hoe duidelijk ook beloofd was in het verleden dat er nooit meer massale dodingen zouden plaatsvinden van gezonde dieren, het kabinet heeft het er opnieuw op laten aankomen. Vorig jaar was al duidelijk welke ernstige problemen er ontstonden door grote hoeveelheden schapen en geiten bij elkaar te houden in de intensieve vee-industrie. Nergens in de wereld is het q-koorts probleem zo groot als in Nederland. Het lijkt niet toevallig dat de problemen zich juist bij ons, het meest veedichte land ter wereld, voordoen. Economische belangen hebben veel te lang voorrang gekregen boven de belangen van dieren en de volksgezondheid.
Wanneer vorig jaar ingezet was op een fokverbod hadden de problemen voorkomen kunnen worden. De regering heeft geweigerd om maatregelen te nemen en verschool zich achter het doen van meer onderzoek. De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat als gevolg daarvan nu moet worden overgegaan op ruimingen. Marianne Thieme: “Het ruimen van gezonde dieren is niet nodig om de volksgezondheid te beschermen en is ethisch onaanvaardbaar. Wanneer hiertoe wordt overgegaan zal dit ingegeven zijn door economische motieven: er hoeft dan immers niet onderzocht te worden welke dieren wel en niet besmet zijn.”
De Partij voor de Dieren zal morgen een motie indienen waarin zij oproept om de dieren individueel te testen op aanwezigheid van de bacterie. Zo kan voorkomen worden dat alle drachtige geiten geruimd moeten worden en kan er gericht ingegrepen worden. De overheid moet alles op alles zetten om te voorkomen dat gezonde geiten geruimd worden.
De Partij voor de Dieren pleit tevens voor een algeheel fokverbod in de geitensector en zal hierover ook een motie indienen. Geitenhouders mogen momenteel nog steeds doorgaan met het fokken van nieuwe geiten, ondanks dat het bekend was bij het ministerie van LNV dat drachtige geiten niet gevaccineerd kunnen worden. Zolang er nieuwe geiten drachtig worden terwijl de bacterie zich in het milieu bevind, zal de ziekte zich verder uit blijven breiden en nog meer slachtoffers maken. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn rond Q-koorts, zullen er snel harde maatregelen genomen moeten worden om de volksgezondheid te beschermen. De Partij voor de Dieren pleit daarom voorts voor het sluiten van geitenbedrijven die zich in de directe omgeving van woonkernen bevinden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenbedrijven een veel hogere kans hebben om besmet te raken met de bacterie.
Ook roept de Partij voor de Dieren de overheid op om openheid over de locaties van de besmettingen en over de manier waarop binnen de ministeries van LNV en VWS vanaf 2007 met Q-koorts is omgegaan. De locaties van de besmette bedrijven zijn niet openbaar gemaakt, waardoor nog steeds mensen chronisch ziek worden of zelfs sterven aan de gevolgen van q-koorts. De Partij voor de Dieren zal morgen een motie indienen om de locaties van besmette bedrijven openbaar te maken.
Bron: Partij voor de Dieren

 
Nieuwsflits
Vegetarische paling, het nieuwe voedingsproduct

Vakjury kiest vegetarische paling als het lekkerste nieuwe voedingsproduct van 2012. Productontwikkelaar Paul Bom van De Vegetarische Slager uit Den Haag is de winnaar van Smaakvol2012.

Lees meer...
Twitter
Zoeken