Thieme stelt Kamervragen over persbreidel ruimingen Q-koorts. Marianne Thieme heeft vragen gesteld aan de ministers van LNV en VWS over de brief aan het genootschap van hoofdredacteuren waarin beide ministers vragen om terughoudendheid in de berichtgeving rond de ruimingen. Thieme vindt het merkwaardig dat slechts één cameraploeg bij de ruimingen aanwezig mag zijn en dat alles gedaan wordt de ruimingen vanaf de openbare weg onzichtbaar te laten plaatsvinden.
Thieme vindt dat het aan de geitenhouders zelf is om te bepalen of ze persvertegenwoordigers willen toelaten tot de ruiming, en dat het slechts toelaten van één geselecteerde cameraploeg in strijd is met de vrije nieuwsgaring van pluriforme media.
Het kabinet wekt de schijn met de opgelegde persbreidel het imago van de intensieve veehouderij te willen beschermen door het doden van meer dan 35.000 drachtige geiten aan het oog van de media te willen onttrekken. Daarmee wordt ook de sociale controle belemmerd op de wijze waarop de ruimingen plaatsvinden, terwijl bekend is dat er grote maatschappelijke bezwaren bestaan tegen het ruimen van gezonde dieren, onder meer bij LTO, de KNMvD, de Dierenbescherming en Wakker Dier.
De verwijzing in de brief naar de wens van gezinnen van geitenhouders vindt Thieme ongepast. Geitenhouders die geen aandacht willen van de pers kunnen dat zelf aangeven, het is buitenproportioneel alle geitenhouders en alle persvertegenwoordigers in het communicatiekeurslijf te willen persen dat de ministers hen willen opleggen.

 
Nieuwsflits
Tweede lichting steuren succesvol uitgezet in Waal

Na de eerste uitzetting van 17 Atlantische steuren in mei dit jaar, zijn vandaag nog eens 30 soortgenoten succesvol vrij gelaten in de Waal bij Nijmegen.

Lees meer...
Twitter
Zoeken