De twee grootste scharrelstallen van Nederland voor bij elkaar  244.000 kippen kunnen gebouwd worden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door Stichting Wakker Dier, milieuorganisatie MOB en omwonenden. Het bedrijf in het Drentse Aa en Hunze voldoet aan de milieueisen op het gebied van ammoniakuitstoot, stelt de Raad van State in haar uitspraak. Wel zijn de vergunde geluidsnormen onvoldoende. De voorschriften moeten op dit punt nog worden aangescherpt. 

Wakker Dier is teleurgesteld
Megastallen zijn onmogelijk te combineren met de scharrelgedachte. Er worden een kwart miljoen kippen in twee stallen gepropt met negen kippen per vierkante meter. Dat zulke eieren een scharrelstempel krijgen, geeft al aan dat het scharrelei een discutabel buitenbeentje is in de diervriendelijkere veehouderij. De scharrelsector moet niet industrialiseren. Dat is slecht voor de kippen en het concurreert de kleinschalige scharrelboeren kapot.

Geen ratrace naar scharrel-industrie
De vee-industrie heeft zich ontwikkeld in een ratrace naar goedkoper en groter. De dieren betalen uiteindelijk de prijs voor de doorgeslagen efficiëntie. De individuele aandacht voor het dier is tot nul gereduceerd. De totale verdingelijking van het dier past niet bij de scharrelgedachte. Maximale productie leidt tot minimale leefruimte, ziekelijk doorgefokte dieren, een hoog antibioticagebruik en veel schade aan de omgeving. De groei van het aantal scharrel- en biologische bedrijven zijn een reactie op deze industriële productie in de vee-industrie. Een groeiend aantal burgers is bereid een prijs te betalen voor eieren en vlees waarvoor boeren hun dieren ook op een dierwaardigere manier kunnen houden. Wakker Dier wil niet dat ook de scharrelhouderij ten prooi valt aan de ratrace van schaalvergroting en lagere marges waar de dieren in de vee-industrie al massaal de dupe van zijn. Scharrel en biologisch horen niet industrieel te worden en scharrelbedrijven horen te passen in hun natuurlijke omgeving.

Scharrelei is discutabel buitenbeentje in scharrelsector
De wettelijke productie-eisen voor scharreleieren zijn al een discutabel buitenbeentje in de diervriendelijkere veehouderij: negen kippen per vierkante meter, nooit scharrelen in de wei, snavelkappen is toegestaan. Die scharrelnormen horen aangescherpt te worden in plaats van afgezwakt. Schaalvergroting, tot absurde aantallen van een kwart miljoen kippen op één bedrijf, leidt tot nog minder individuele aandacht voor het dier, meer pikkerij, extra gevoeligheden voor diverse ziektes en overlast en schade aan de omgeving door ammoniak, stank en fijnstof. Het is het verkwanselen van de principes van de scharrelhouderij.
Bron: wakkerdier.nl

www.vee-industrie.nl 

 
Nieuwsflits
Motie moratorium megastallen aangenomen

De Tweede kamer heeft op de laatste dag voor het reces een motie aangenomen voor een landelijk moratorium op de bouw van megastallen. Een enorme doorbraak in de discussie om de megamorfose van het Nederlandse platteland te stoppen.

Lees meer...
Twitter
Zoeken