Bleker doet voorstel limiet megastal: Plofkipstallen mogen 3 x groter en koe verdwijnt uit wei. Wakker Dier is verheugd dat Staatssecretaris Bleker een grens wil stellen aan de sterke groei van megastallen maar vindt de voorgestelde grens van 500 koeien of 240.000 plofkippen nog veel te ruim.

Positief is dat paal en perk wordt gesteld aan de ongebreidelde schaalvergroting van de laatste decennia. Hierdoor zullen boeren zich meer gaan richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit en dat is goed voor ons vee.  Maar voor koeien betekent de ‘Bleker-grens’ dat nog steeds een stal gebouwd kan worden van grofweg 6 keer de grootte van een normaal gezinsbedrijf. Stallen met dergelijke aantallen, laten hun koeien vrijwel nooit meer in de wei lopen. Plofkipstallen kunnen nog drie keer groter worden dan de gangbare stallen, terwijl daar nu al zoveel maatschappelijke kritiek op is.

Voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe regels, laat Bleker nog veel open. Zolang de marges in de veesector zo laag blijven en de veesector inzet op bulkproductie in plaats van kwaliteitsproductie, zullen boeren de mazen van de regels zoeken. Eenduidige grenzen zijn dan ook noodzakelijk. Ook over het overgangsrecht zegt Bleker niets. Wat betekent zijn voorstel voor de tientallen bedrijven die al boven deze grens zitten? Kan de eerste gigastal van Nederland (in oprichting in Grubbenvorst voor 35.000 varkens en 1.1 miljoen plofkippen) nog snel de stal afbouwen voor de wetgeving ingaat? Daarnaast betekenen deze regels nog niet dat dieren het hierdoor per definitie beter krijgen; ook betere welzijnsregels zijn hard nodig om de door de Staatssecretaris erkende overschrijding van maatschappelijke grenzen door de veesector aan te pakken.

 

 
Nieuwsflits
Een zonnige toekomst voor ex-labapen

Stichting AAP vindt herplaatsadres voor 18 Java-apen - op 24 oktober 2012 gaat een grote groep van 18 vrouwelijke Java-apen van Stichting AAP een mooi nieuw leven tegemoet op het Spaanse eiland Menorca.

Lees meer...
Twitter
Zoeken