De Nederlandse overheid subsidieert een aantal megastallen in het buitenland, oa. Multimiljardair Abramovich en grootste NL varkensboer gesubsidieerd. De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw en uitbreiding van megastallen in het buitenland, deels uit potjes bestemd voor ontwikkelingshulp. Dit blijkt uit het rapport ‘De megastal als exportproduct’ van Stichting Wakker Dier. Zo werd bijvoorbeeld €750.000 bijgedragen aan de uitbreidingsplannen van Omsky Bacon van 250.000 naar 500.000 varkens. Omsky Bacon is een dochterbedrijf van het imperium van miljardair Abramovich. De grootste varkensboer van Nederland, Van Genugten, kreeg €700.000 nota bene uit het potje van ontwikkelingshulp voor de bouw van een grote varkensstal in Bosnië. De bevindingen zijn saillant omdat in Nederland veel weerstand is tegen megastallen. Burgers betalen op deze manier echter wel mee aan de bouw van megastallen in het buitenland, terwijl dieren daar vaak nog slechter worden behandeld en de lokale markt wordt verstoord.

De Nederlandse overheid subsidieert de Nederlandse agro-industrie bij projecten voor megastallen in het buitenland. Hiermee wil zij de voorname rol van de Nederlandse veevoerindustrie, stallenbouwers, fokbedrijven en adviseurs in de wereldwijde vee-industrie versterken en ten gelde maken. Staatssecretaris Bleker stelde eerder hierom namens het kabinet: ‘Ik wil geen Russische, Poolse, Turkse of Amerikaanse toestanden’. Aanstaande woensdag discussieert het parlement verder met Bleker over megastallen. Ondertussen subsidieert de overheid de Nederlandse agro-industrie bij investeringen in megastal-projecten in dergelijke landen. Zo verdween Nederlands belastinggeld in een uitbreidingproject van de megavarkenstallen van de Russische multimiljardiar Abramovich met een kwart miljoen varkens. Een industrialiseringsproject van een pluimveegigant in Roemenië met een jaaromzet van tientallen miljoenen kreeg vier ton subsidie vanwege de Nederlandse levering van plofkippen, veevoer en stalinrichtingen. Ze voerde hiermee de productie zodanig op dat meer kippen per vierkante meter werden gehouden dan in Nederland momenteel toegestaan. De Nederlandse megavarkensboer Van Genugten die in eigen land een veroordeling rond een voedselschandaal op zijn naam had staan, kreeg Nederlands geld van ontwikkelingssamenwerking om in Bosnië een grote  stal voor 3.500 varkens te bouwen. Deze stal vult hij met biggen, op veetransport vanuit Nederland gezet, terwijl de overheid juist dergelijke lange afstandstransporten vanwege het dierenleed en dierziektegevaar wil tegengaan. Het zijn slechts enkele voorbeelden die in hoofdstuk 4 van het rapport worden behandeld.

De agro-industrie gaat de boer op in landen waar industriële veeproductie in opkomst is en probeert de tientallen jaren aan ervaring met de grootschalige vee-industrie in Nederland daar te verkopen. Nederland is exportland op het gebied van megastallen. Bij veel megavee-projecten in andere werelddelen zijn Nederlandse bedrijven betrokken. Het betreffen vooral fabrikanten van stalmaterialen, adviseurs, onderzoeksinstellingen en banken.

De Nederlandse overheid stimuleert de export van deze vee-industrie. Zij helpt de Nederlandse agro-industrie op alle mogelijke manieren aan nieuwe opdracht voor megastal-projecten in alle delen van de wereld. Een grote diversiteit aan activiteiten wordt uit de kast getrokken, onder andere handelsmissies, matchmaking, clustersubsidies, haalbaarheidsstudies, tenders, businessleads, marktrapporten en trainingscentra. Tientallen miljoenen per jaar steekt de Nederlandse overheid in dit stimuleringspakket, specifiek voor veeprojecten. Zo wordt Nederlands belastinggeld gebruikt om megastallen in het buitenland te bouwen. Terwijl de Nederlandse veeboer stapje voor stapje door de maatschappij de diervriendelijkere richting uit wordt gestuurd, subsidieert de Nederlandse overheid de bouw van megastallen in het buitenland en bouwt hiermee mee bij de concurrent van de Nederlandse boer. Bij de keus voor de belangen van de Nederlandse boer versus de Nederlandse agro-industrie, lijkt de overheid duidelijk te kiezen voor de agro-industrie.
Bron: wakkerdier.nl

 
Nieuwsflits
Eet geen DierenDag 4 oktober

Wakker Dier start vandaag de campagne voor de tweede ‘EetGeenDierenDag’: Wakker Dier wil dat 4 oktober dé dag wordt dat heel Nederland geen dieren eet. Als iedereen meedoet, scheelt dat ruim 400.000 dieren een rit naar het slachthuis.

Lees meer...
Twitter
Zoeken