De Tweede Kamer wil de vangst van en de handel in wilde dolfijnen aan banden leggen.  De Kamer steunde vandaag een motie van de Partij voor de Dieren die daartoe opriep. De motie draagt de regering op zich sterk te maken voor een Europees import- en handelsverbod van dolfijnen die in het wild gevangen zijn.

Jaarlijks worden in landen als Japan, Mexico, Cuba en Salomoneilanden honderden dolfijnen uit het wild gevangen voor dolfinaria en ‘zwemmen-met-dolfijnenprojecten wereldwijd. De handel in wilde dolfijnen is zeer lucratief: een tuimelaar –de meest gebruikte dolfijnensoort in de entertainmentindustrie- kan wel 150.000 dollar opbrengen. Om een dolfijn te vangen wordt een groep dolfijnen opgejaagd met snelle motorboten totdat ze uitgeput zijn. Jonge dolfijnen raken van hun moeder gescheiden en worden gevangen, waarbij de overige dolfijnen van de groep vaak inwendige verwondingen oplopen of zelfs overlijden. Daarnaast worden de hechte familiebanden die deze dieren hebben met de vangst bruut verbroken. De vangst van dolfijnen gaat dan ook gepaard met extreem veel stress..

In Japan hangt de handel in wilde dolfijnen direct samen met grootschalige slachtpartijen onder deze dieren: nadat commerciële dolfijnentrainers uit de hele wereld een keuze hebben gemaakt uit de in een baai bijeengedreven dieren, worden de overgebleven dolfijnen op zeer gewelddadige wijze afgeslacht voor hun vlees.

Belangrijke afzetmarkten voor wilde dolfijnen worden gevormd door Azië en het Caribisch gebied, maar ook Europa en de VS importeren uit het wilde gevangen dolfijnen voor commerciële attracties. Nu de motie van de Partij voor de Dieren voor een Europees importverbod is aangenomen, wordt een eerste stap gezet naar de beëindiging van de jacht op wilde dolfijnen voor de entertainmentindustrie.

Niet alleen de jacht en vangst van wilde dolfijnen is wreed, ook het leven in gevangenschap is schrijnend. Het leven in gevangenschap voldoet bij lange na niet aan de levenswijze van wilde dolfijnen. De afmetingen van bassins zijn maar een minuscule fractie van de leefruimte die dolfijnen in het wild hebben. Daarnaast zitten ze in een afgeslote ruimte zonder prikkels, waardoor deze intelligente en nieuwsgierige dieren vaak vervallen in stereotiep gedrag, zoals het eindeloos rondjes zwemmen. In de meeste gevallen worden ze ook nog eens getraind om onnatuurlijk gedrag en zelfs risicovolle stunts uit te voeren

Dolfijnen zijn dus niet geschikt voor een leven in gevangenschap. Ze lijden aan ernstige stress en hun gemoedstoestand wordt helaas verkeerd begrepen door mensen die hun gevangenschap goedpraten. Esther Ouwehand: “de tragiek van de dolfijn is dat hij altijd glimlacht. Zelfs als het dier dood is. Mensen zouden moeten weten dat die gelaatsuitdrukking niets te maken heeft met hoe de dieren zich voelen.”

 
Nieuwsflits
Animal cops aan de slag

De eerste 125 ’animal cops’ gaan nog voor het eind van dit jaar aan de slag. Via een apart alarmnummer kan de Dierenpolitie worden opgetrommeld voor noodhulp of om dierenbeulen strafrechtelijk aan te pakken.

Lees meer...
Twitter
Zoeken