WSPA Nederland lanceert een nieuwe campagne voor een Europees verbod op de bouw van nieuwe dolfinaria en de import van dolfijnen. Daarnaast wil WSPA het bewustzijn onder het Nederlandse publiek bevorderen dat dolfijnen ongeschikt zijn om te leven in gevangenschap.

Aan de basis van de campagne ligt de vierde editie van het wetenschappelijke rapport van WSPA en HSUS (Humane Society of the United States) ‘The Case against Marine Mammals in Captivity’.

De afgelopen jaren heeft  in Europa een enorme groei van dolfinaria plaatsgevonden. Op dit moment zijn er in heel Europa zo’n 60 dolfinaria waarvan 34 in de Europese Unie. Dolfinaria vallen onder de Europese Richtlijn 1999/22/EG betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen. Volgend jaar spreekt de Europese Commissie opnieuw over deze richtlijn. WSPA vindt dat dan een importverbod van dolfijnen en een bouwverbod voor nieuwe dolfinaria moeten worden ingevoerd voor EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en Zwitserland, omdat een leven in gevangenschap dolfijnen onaanvaardbaar veel mentaal en fysiek leed bezorgt.

Bewustwording
Met deze campagne wil WSPA ook het bewustzijn onder het Nederlandse publiek bevorderen dat dolfijnen niet geschikt zijn om in gevangenschap te leven. In veel Westerse landen, waaronder Engeland, is het houden van dolfijnen in gevangenschap dan ook al verboden. Uit recent onderzoek van WSPA blijkt dat het Nederlandse publiek zich nog niet erg bewust is van het leed van dolfijnen in gevangenschap. Zo gaf (50%) van de respondenten aan dat er bij dolfijnenshows geen sprake is van dierenleed. Francien Winsemius, hoofd programma’s WSPA: “Veel mensen weten dat stierengevechten en optredens van dansende beren gepaard gaan met dierenleed. Bij dolfijnenshows is dat natuurlijk veel minder duidelijk. Een dolfijn heeft altijd een glimlach op zijn hoofd, zelfs als hij dood is. Het mentale en fysieke lijden dat deze intelligente dieren een leven lang in gevangenschap doorstaan is niet zichtbaar, maar daarom niet minder acceptabel. Met deze campagne willen we het leed achter de glimlach zichtbaar maken en beëindigen.” Klik hier voor meer informatie over het welzijn van dolfijnen in dolfinaria en vanaf donderdag 26 november kan iedereen een petitie ondertekenen voor het EU-verbod op de bouw van nieuwe dolfinaria en de import van dolfijnen. Deze petitie wordt in 2010 bij de Europese Unie aangeboden.

Wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijke rapport ‘The Case against Marine Mammals in Captivity’ van WSPA en HSUS (Humane Society of the United States) toont aan dat dolfijnen niet geschikt zijn om te leven in gevangenschap. Zo blijkt dat dolfijnen in gevangenschap over niet meer dan één tienduizendste procent (0,0000001) van de ruimte beschikken die zij in hun natuurlijke leefomgeving hebben en dat dolfijnen in gevangenschap vaak stereotype gedrag als gevolg van verveling en mentale stress vertonen. Het betonnen bassin biedt de zeer intelligente en onderzoekende dieren bovendien geen prikkels die hun nieuwsgierigheid kunnen bevredigen. Ook zijn dolfijnen zeer sociaal en leven zij in het wild in grote groepen, in gevangenschap is hun sociale leven beperkt tot slechts enkele dieren in hetzelfde bassin. De dolfijnen hebben in gevangenschap evenmin de mogelijkheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen omdat ze juist worden getraind om onnatuurlijke en vaak zelfs risicovolle stunts uit te voeren. Het onderzoek bevestigt volgens WSPA dat een leven lang in gevangenschap de dolfijnen onaanvaardbaar veel mentaal en fysiek leed bezorgt.
Persbericht wspa.nl

 

Het verdriet dat schuilt achter de glimlach van de dolfijn
WSPA Nederland presenteert in samenwerking met Benelux Film Distributors de indrukwekkende documentaire The Cove. De film brengt de verontrustende praktijken van de internationale handel in dolfijnen aan het licht. Langzamerhand wordt de tragische werkelijkheid achter de glimlach van de dolfijn onthuld.

Omdat het in gevangenschap niet mogelijk is te voorzien in de complexe fysieke benodigdheden van een dolfijn is WSPA actief in het verbeteren van de situatie van gevangen dolfijnen. Dit doet WSPA door het redden van dolfijnen, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, deelnemen aan educatieve campagnes, actief lobbyen bij regeringen en het opzetten van partnerschips met andere dierenwelzijnsorganisaties die zich inzetten voor dolfijnen. 

Van dolfijnentrainer naar dolfijnenredder
In de jaren ’60 was Richard O’Barry, door zijn werk op de set van de populaire tv-serie Flipper, één van ’s werelds grootste autoriteiten op het vlak van dolfijnentraining. Dag in dag uit liet O’Barry de dolfijnen werken en hield hij de tv-kijkers tevreden. Op een dag kwam dit allemaal tot een dramatisch einde: Flipper stierf en O’Barry’s ogen gingen open.

The Cove, de veelbekroonde documentaire geregisseerd door Louie Psihoyos, toont een ongelooflijk verhaal. Het laat zien hoe O’Barry en een team van activisten, filmmakers en duikers op een geheime missie vertrekken. Met gevaar voor eigen leven dringen ze binnen in een verborgen lagune in Japan, om er een licht te werpen op een donker en dodelijk geheim. De mysteries waarop ze stuiten blijken slechts het topje van de ijsberg... Want in het Japanse kustplaatsje Taiji lijkt de dolfijn misschien het lokale troeteldier, in werkelijkheid gaat het hier om 's werelds belangrijkste haven voor handel in dolfijnen.
wspa.nl

 
Nieuwsflits
Berucht Libanees slachthuis gesloten

Deze week is het Karantina slachthuis in Beiroet (Libanon) gesloten. Eind vorig jaar presenteerde Compassion in World Farming (CIWF) een undercover film waaruit blijkt dat dieren in dit beruchte slachthuis op een vreselijke manier aan hun eind kwamen.

Lees meer...
Twitter
Zoeken