De Acties van Bite Back werpen vruchten af: Het regeerakkoord voor verbod op wilde dieren in circussen komt eraan. Vandaag werd bekend bij de presentatie van het regeerakkoord dat er een verbod gaat komen op het gebruik van wilde dieren in het circus. Dierenrechtenorganisatie Bite Back is erg blij met dit verbod. Het toont aan dat door de acties tegen dierenleed in circussen de maatschappelijke weerstand groeide, zodat nu ook op politiek niveau een duidelijk standpunt is ingenomen: Wilde dieren gaan uit het circus.

Hoewel wij als dierenrechtenorganisatie dit niet als einddoel beschouwen en blijven actie voeren voor de 'gedomesticeerde' dieren in het  circus, vinden wij dat dit verbod een grote stap is tegen het gebruik van dieren in het circus. Deze stap zal inhouden dat een deel van circussen in Nederland zullen vertrekken, nadat ze al eerder vluchten voor meer regels of verboden in de landen waar ze vandaan kwamen. Nederland was nl. voorheen een vrijhaven voor circussen. Er waren geen extra regels en de eigen regels die een deel van de circussector had opgesteld werden al te vaak overtreden door de aangesloten circussen.

We zijn er nog niet en daarom blijven we actie voeren totdat dit verbod in werking is en tot alle dieren - ook de gedomesticeerde - uit het circus zijn. Alle dieren in circussen worden blootgesteld aan vele stressfactoren en worden constant heen en weer gesleept. Dieren vertonen daarom veel stereotype gedrag. De training van gedomesticeerde dieren kan ook uitgevoerd worden op dwangmatige manieren, zoals met fysiek of psychisch geweld. Ook al zijn we blij met dit concrete punt, toch vinden we het regeerakkoord zeer beperkt qua concrete punten voor de dieren.

 
Nieuwsflits
Zwerfhonden in Roemenië weer even veilig

De Roemeense regering heeft de plannen voor het op grote schaal afmaken van zwerfhonden ingetrokken onder druk van dierenbeschermers in binnen- en buitenland.

Lees meer...
Twitter
Zoeken