Onder de Fonteinallee bij Kasteel Doorwerth wordt een ecopassage voor amfibieën aangelegd, met financiële steun van de provincie Gelderland. Jaarlijks vinden vele padden, kikkers en salamander de dood op deze weg. De ecopassage moet de dieren beschermen tegen het verkeer.

De ecopassage bestaat uit meerdere onderdelen. In totaal worden acht tunnels onder de weg aangelegd. Een wand van 650 meter aan beide kanten van de weg moet de dieren naar deze tunnels leiden. De Fonteinallee ligt tussen het bosgebied op de Veluwe en de uiterwaarden van de Nederrijn. De amfibieën overwinteren in de bossen. Ze trekken tussen februari en april massaal naar de uiterwaarden om te paren en steken daarbij de Fonteinallee over. Met name tijdens deze trek vallen veel slachtoffers. Stichting Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer zetten de dieren daarom al jaren handmatig over. Dit is erg arbeidsintensief en tijdrovend.

De provincie Gelderland heeft een subsidie van 135.555 euro toegekend voor de aanleg van de de ecopassage voor amfibieën. De voorziening wordt aangelegd door de gemeente Renkum, in samenwerking met Stichting Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer. De provincie Gelderland financiert 75 procent van de kosten. De overige kosten worden gedragen door de drie andere partijen.

 
Nieuwsflits
AAP pakt cultuurverschillen bij apen aan

Op donderdag 22 september a.s. arriveert een bijzonder apentrio bij Stichting AAP: mantelbaviaan Elisabeth, Java-aap Marula en monameerkat Cyprianos leefden jarenlang met zijn drieën in één kooi bij een monnikenklooster op Cyprus.

Lees meer...
Twitter
Zoeken