Het gaat goed met de streng beschermde boomkikker in Nederland. Het grasgroene paradepaardje onder de kikkers liet tot het begin van de jaren 90 een dramatische daling zien, maar is sindsdien aan een ware opmars bezig. De laatste cijfers tonen aan dat het aantal boomkikkers spectaculair stijgt.

Dit is vooral te danken aan de inzet van natuurbeschermers en de aanleg van honderden nieuwe poelen in ons land.

Rond 1990 bereikte de boomkikker, eens een vrij algemene amfibieënsoort, haar absolute dieptepunt. Tal van populaties waren verdwenen en de kleine groepjes overgebleven dieren waren vaak op een enkele poel aangewezen. Vanaf de jaren 80 kwam er door provinciale actieplannen en het landelijke boomkikkerbeschermingsplan veel aandacht voor het herstellen en aanleggen van poelen en het omringende heggenlandschap. Inmiddels zijn er vele honderden specifieke boomkikkerpoelen in Nederland aangelegd, waarvan ook andere amfibieën en libellen profiteren. Het best gaat het in de Gelderse Achterhoek. Door goed te kijken naar de laatste goede plekken in Nederland en het nabije buitenland is een recept ontstaan om te komen tot succesvol herstel van leefgebieden. Hierbij is nadrukkelijk de landbouwsector betrokken. Na hier en daar wat twijfel, gingen steeds meer boeren poelen op hun land aanleggen. Veel boeren wilden immers ook die bijzondere en fraaie kikkertjes die dankzij poelaanleg bij de buurman voorkwamen. Stevige toenames van de populaties zien we eigenlijk in alle provincies waar de soort voorkomt, maar vrijwel uniek voor de Achterhoek is de forse uitbreiding van het door boomkikker bewoonde gebied.

Terreinbeherende instanties, provincies en RAVON voeren in de komende jaren tal van projecten uit om de boomkikker ook in andere provincies uit zijn isolement te halen. Dit kan door samenwerking tussen aangrenzende terreinbeheerders, maar dus zeker ook door samenwerking te zoeken met agrariërs en particulieren. Verder zal een snelle afronding van aankoop en inrichting van gronden die horen tot het netwerk van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur) hiertoe bijdragen. Door de leefgebieden van de boomkikker te versterken, uit te breiden en met elkaar te verbinden zal deze bijzondere kikkersoort op veel meer plekken in ons land een zonnige toekomst tegemoet gaan.
Tekst: Jeroen van Delft, RAVON  -  Bron: Natuurbericht.nl

 
Nieuwsflits
Zeldzame krokodillen in reservaat Cambodja

Dierenbeschermers hebben tientallen krokodillen van een ernstig bedreigde soort aangetroffen in een wildreservaat in Cambodja. DNA-onderzoek naar de krokodillen toonde aan dat het in bijna vijftig procent van de gevallen ging om Siamese krokodillen.

Lees meer...
Twitter
Zoeken