Europese dierenwelzijnsorganisaties constateren opnieuw grote dierenwelzijnsproblemen aan de Bulgaars-Turkse grens, (re)actie vanuit de Europese Commissie blijft uit.

De noodzaak voor een exportstop van levend vee vanuit de EU naar Turkije is onveranderd hoog, zo blijkt uit de meest recente veetransportinspectie van de Europese dierenwelzijnsorganisaties Eyes on Animals (Nederland) en de Animal Welfare Foundation (Duitsland). Tijdens de inspectie van ruim 60 transporten, uitgevoerd van 17 tot en met 24 oktober jl., troffen de inspecteurs van beide organisaties wederom talloze schrijnende situaties aan, veroorzaakt door onacceptabele laadcondities, de lange reis en de wachttijden aan de grens van Bulgarije met Turkije.

De dieren, veelal afkomstig uit Roemenie, Griekenland, Estland en Hongarije, zijn al 1 tot 4 dagen onderweg voordat ze deze grensovergang bereiken. Door stress, uitputting, verwondingen en gebrek aan water en voer laten veel dieren het leven terwijl ze wachten op het vervolg van het transport door Turkije en verder. Eerder dit jaar deden de dierenwelzijnsorganisaties Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation en Compassion in World Farming na een zelfde inspectie een dringende oproep aan de Europese Commissie om een einde te maken aan het leiden van levend vee vanuit de EU naar Turkije.

Eyes on Animals is teleurgesteld dat de Europese Commissie nog geen gehoor heeft gegeven aan de oproep. Lesley Moffat, directeur/inspecteur voor Eyes on Animals: “Keer op keer constateren we dezelfde problemen. Hoewel een aantal veetransporteurs verbeteringen lijken te hebben doorgevoerd, zijn nog altijd verreweg de meeste veevervoerders in overtreding. Veel veewagens zijn extreem overbeladen, hebben kapotte watersystemen en geen of zeer vervuild strooisel op de vloer. Toch worden ook deze transporten gewoon geaccepteerd en doorgelaten door de Bulgaarse autoriteiten bij de grens. Als deze veetransporten bij de grens met Turkije geen doorgang krijgen, bijvoorbeeld omdat de papieren niet in orde zijn, wordt de ellende voor de dieren nog groter – veel dieren krijgen uitdrogingsverschijnselen, ademhalingsproblemen door de ammoniakdampen en verzwakken (verder) door gebrek aan water, voer en rust.”

Sinds de eerste veetransport inspectie aan de Bulgaars-Turkse grens in oktober 2010 en de talloze klachten die de dierenwelzijnsorganisaties daarop indienden bij de Turkse overheden, de Europese Commissie en de desbetreffende ambtenaren van de Europese lidstaten, zijn de problemen nagenoeg hetzelfde gebleven. Veewagens die overduidelijk niet voldoen aan de EU regelgeving voor dierenwelzijn krijgen desondanks  toestemming van de Europese veterinaire dienst (Bulgarian Border Inspection Post - BIP) om hun reis naar Turkije te vervolgen. Daarnaast wordt met de vrachtpapieren veel gesjoemeld, waardoor er groot oponthoudt ontstaat bij grenspostcontroles. Tijdens dit oponthoud, wat dagen en soms zelfs weken kan duren, kunnen de dieren niet worden uitgeladen omdat hier geen voorzieningen voor zijn.

Lesley Moffat: “Tijdens onze laatste inspectie stonden er twee Griekse vrachtwagens met volwassen schapen aan de grens. Op de vrachtpapieren stond aangegeven dat de schapen voor verdere vetmesting waren, maar in werkelijkheid was het slachtvee, waarvoor de importeur meer belasting zou moeten betalen. Vanwege deze fraude heeft de vrachtwagen 5 dagen aan de grens stil gestaan. De schapen konden niet worden uitgeladen. 14 Schapen zijn dood gegaan, sommigen vertrapt door hun soortgenoten. Van enige (veterinaire) zorg was geen sprake. De karkassen liet men gewoon tussen de nog levende dieren liggen, een trieste situatie.

Eyes on Animals, de Animal Welfare Foundation en Compassion in World Farming zijn geschokt dat dergelijke situaties al zo lang getolereerd worden. De organisaties zijn principieel tegen lange afstandstransporten van levend vee en pleiten voor een verbod. De handel zou zich moeten verplaatsen naar het transport van karkassen.

Zolang een dergelijke verschuiving naar de handel in karkassen nog niet is gerealiseerd, ijveren de organisaties voor verbetering van de huidige situatie aan de grens van de EU naar Turkije. Te beginnen met de bouw van een officiële stal aan de grens met Turkije waar de dieren op lange afstandstransporten volgens de regels kunnen worden uitgeladen en rust, voer en water krijgen. Zieke of gewonde dieren moeten hier de verplichte zorg krijgen of eventueel geeuthanaseerd worden.
Bron: eyesonanimals.com

 

 
Nieuwsflits
Supermarkt stopt met verkoop paling

C1000 heeft vandaag besloten om uiterlijk het tweede kwartaal van 2010 geen paling meer te verkopen. Afgelopen maandag ontving C1000 een brief van Wakker Dier met dit verzoek.

Lees meer...
Twitter
Zoeken