PiepVandaag.nl is de internetcommunity van mensen die opkomen voor Dier, Natuur en Milieu. Het dagelijkse nieuws, opinieartikelen, filmpjes en korte documentaires, (nieuws)foto’s en nog veel meer. PiepVandaag wil bijdragen aan een duurzame, harmonieuze samenleving waarin mens, dier, natuur en milieu een gezonde balans vormen.

Waarom PiepVandaag.nl?

PiepVandaag.nl gelooft dat een respectvolle omgang met dier, natuur en milieu een belangrijk ingrediënt vormt voor een harmonieus leven. Meer kennis over en waardering voor dieren en de manier waarop we met dieren omgaan draagt bij aan een betere balans in onze samenleving.

Gandhi heeft ons lang geleden al geleerd dat de mate van onze beschaving valt af te lezen aan onze omgang met dieren. Dat biedt een mooie uitdaging voor Nederland om hierin een inhaalslag te maken.

Omroepvereniging Piep!

PiepVandaag.nl is voortgekomen uit de in 2009 door Karen Soeters opgerichte omroepvereniging Piep!, een kleine omroep met grote ambities. Aandacht voor dieren, natuur en milieu op basis van een agenda met grote urgentie. De eerste omroep in Nederland, die dieren centraal stelt.

Om Piep! aan te melden als aspirant omroep, was het nodig 50.000 leden te werven. Wat inmiddels gerealiseerd is, is een betrokken achterban van mensen die staan voor een no-regretscenario.

Omroepvereniging Piep heeft in de eerste maanden van zijn bestaan enthousiaste reacties losgemaakt in brede kringen van de Nederlandse samenleving. Een groot aantal dierenbeschermingsorganisaties én diverse prominente Nederlanders hebben hun steun uitgesproken aan de nieuwe omroep.

PiepVandaag is een stichting, zonder winstoogmerk.

 
Nieuwsflits
Berucht Libanees slachthuis gesloten

Deze week is het Karantina slachthuis in Beiroet (Libanon) gesloten. Eind vorig jaar presenteerde Compassion in World Farming (CIWF) een undercover film waaruit blijkt dat dieren in dit beruchte slachthuis op een vreselijke manier aan hun eind kwamen.

Lees meer...
Twitter
Zoeken