GroenLinks en D66 kunnen vergassing van ganzen tegenhouden. De Partij voor de Dieren dient vandaag een motie in om het massaal vergassen van ganzen tegen te houden. Staatssecretaris Bleker (Landbouw) heeft recentelijk het Besluit beheer en schadebestrijding dieren aangepast zodat het vanaf 1 oktober mogelijk moet worden om grote groepen ruiende ganzen te vangen en in mobiele ruimtes te vergassen. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel.

Vergassing betekent dat dieren snakkend naar lucht proberen weg te komen terwijl zij pas na 1 minuut het bewustzijn verliezen en de hersenactiviteit wel 2 tot 3 minuten aanhoudt. Daarnaast zijn er ook nog eens juridische bezwaren. Daarom zal de partij een motie in dienen die de regering oproept om het verbod op vergassing van ganzen te handhaven. Marianne Thieme: “Vergassing lost geen enkel probleem op, maar zorgt alleen maar voor meer dierenleed. Ik reken daarom op de steun van GroenLinks en D66.Het kan en mag niet zo zijn dat de staatssecretaris gedoogsteun krijgt van deze partijen om zijn plannen ten uitvoer te brengen.”

Voor het reces,toen er nog minder bekend was over de bezwaren tegen het vergassen van ganzen, werd een motie van de Partij voor de Dieren tegen verruiming van het besluit nipt verworpen ondanks steun van de PVV, SP, SGP en PvdA. De partij rekent nu op steun van GroenLinks en D66 om te voorkomen dat ganzen straks een langzame en pijnlijke doodsstrijd hebben, die op dit moment nog bij wet verboden is.

Nederland is een aantrekkelijk ganzenland door de aanwezigheid van veel voedsel in de vorm van de door de veehouderij overbemeste weilanden. Doordat de veehouderij daarmee steeds meer ganzen naar Nederland lokt, heeft men nu plannen om honderdduizenden ganzen te doden, zoals verwoord in het Ganzen 7 akkoord. De Partij voor de Dieren is samen met de 23 dierenbeschermingsorganisaties verenigd in de Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland van mening dat het op grote schaal doden van dieren nooit een structurele oplossing kan vormen en dat verruiming van het besluit op geen enkele wijze te rechtvaardigen is.

 
Nieuwsflits
AAP pakt cultuurverschillen bij apen aan

Op donderdag 22 september a.s. arriveert een bijzonder apentrio bij Stichting AAP: mantelbaviaan Elisabeth, Java-aap Marula en monameerkat Cyprianos leefden jarenlang met zijn drieën in één kooi bij een monnikenklooster op Cyprus.

Lees meer...
Twitter
Zoeken