De onwil van de Europese Commissie om met voorstellen te komen voor een strenger Europees veetransportbeleid is voor de Dierenbescherming onverteerbaar. Alleen een strenger Europees beleid kan de ernstige aantasting van het dierenwelzijn en het risico op verspreiding van besmettelijke dierziektes, beide inherent aan deze transporten, immers tegengaan. Anders dan de Commissie willen de Dierenbescherming en haar Europese koepel Eurogroup for Animals dan ook snel paal en perk gesteld zien aan veetransporten.

In 2004 konden de Europese landbouwministers het niet eens worden over strengere regels over voor het dierenwelzijn belangrijke zaken, zoals kortere reis- en langere rusttijden, minder dieren per veewagen, hogere stahoogtes, en een beter klimaat aan boord. Besloten werd nader advies in te winnen en op deze en andere onderwerpen terug te komen bij de volgende evaluatie van de Europese veetransportverordening, in 2011.

Belangrijkste prioriteit
Inmiddels is dit jaar een rapport verschenen met een update van de wetenschappelijke kennis over het welzijn van dieren tijdens transport. De wetenschappers blijven bij hun conclusies en aanbevelingen uit 2001 dat dieren die daar niet aan gewend zijn niet langdurig getransporteerd moeten worden en dat er aan zaken als rij- en rusttijden en de hoeveelheid dieren per transport het nodige verbeterd moet worden. Dit alles wordt onderbouwd en aangevuld met nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

Vorige week kwam er ook een speciaal evaluatierapport uit over de gevolgen van de Europese veetransportverordening voor de veetransportsector en voor het dierenwelzijn. In deze evaluatie wordt geconcludeerd dat er tijdens transporten nog altijd ernstige problemen zijn op het gebied van dierenwelzijn, waarvan de situatie sinds 2001 slechts ‘licht verbeterd’ is. Het rapport concludeert dat handhaving van de veetransportregels nog veel te wensen over laat en de belangrijkste prioriteit blijft.

Satellietnavigatie
Samen met Eurogroup for Animals dringt de Dierenbescherming er bij de Europese Unie dan ook op aan om een tijdslimiet voor veetransporten in te voeren. Daarnaast moeten de transportomstandigheden voor de dieren drastisch verbeteren. Een derde belangrijke maatregel die genomen kan en moet worden is dat de autoriteiten veetransporten met behulp van satellietnavigatie gedurende de rit effectief controleren op zaken als transportduur en rij- en rusttijden.

Bron; dierenbescherming.nl

 

 
Nieuwsflits
Eet geen DierenDag 4 oktober

Wakker Dier start vandaag de campagne voor de tweede ‘EetGeenDierenDag’: Wakker Dier wil dat 4 oktober dé dag wordt dat heel Nederland geen dieren eet. Als iedereen meedoet, scheelt dat ruim 400.000 dieren een rit naar het slachthuis.

Lees meer...
Twitter
Zoeken