Van 2012 tot en met 2015 zijn er in Nederland slechts acht van de in totaal 168 nertsenfokkerijen gecontroleerd op het welzijn van de dieren. Van deze acht fokkerijen waren er zes waar overtredingen werden geconstateerd.

Dierenbeschermingsorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren zijn geschokt over het hoge aantal overtredingen en het lage aantal controles en eisen complete transparantie van de sector.

Nadat het nertsenfokverbod van kracht werd hebben Bont voor Dieren en Animal Rights de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat de sector gedurende de overgangsperiode wordt gecontroleerd en het dierenleed van miljoenen nertsen niet ongezien voortduurt. Verborgen camera’s laten keer op keer gruwelijke beelden zien van gewonde nertsen in kleine vervuilde kooien. Uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamer blijkt echter dat de sector niet tot nauwelijks gecontroleerd wordt.

Animal Rights-directeur Robert Molenaar: “We hebben tientallen verzoeken gedaan tot openbaarheid van de inspecties. Keer op keer zonder resultaat. Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat de rapporten van controles naar ons toegestuurd zijn, maar de gegevens zijn anoniem. Met deze gegevens kunnen we alleen concluderen dat er in vier jaar tijd slechts acht controles zijn gedaan. We hebben een nieuw verzoek ingediend de fokkerijen met naam en toenaam te noemen”.

Bont voor Dieren-directeur Nicole van Gemert voegt daaraan toe: “Over de NVWA en het gebrek aan handhaving van het nertsenfokverbod zijn vele politieke debatten gevoerd. Steeds zegt de staatsecretaris iets anders. Ik begrijp niet waarom er bij zo’n beladen onderwerp als de bontindustrie een rookgordijn wordt opgetrokken. Er rest ons niets anders dan bijna wekelijks een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur. Het begint erop te lijken dat de sector iets verborgen wil houden.”

Eerder werd al duidelijk dat dat Nederland tekortschiet in de controle bij de vergassing van nertsen. Er werd beterschap beloofd, maar de anonieme rapporten van de NVWA laten weinig daadkracht zien. Animal Rights en Bont voor Dieren roepen de politiek op in actie te komen. De Nederlandse regering heeft de verantwoordelijkheid voor 6 miljoen nertsen in Nederland en mag deze dieren niet aan hun lot overlaten.

 
Nieuwsflits
Consumptie foie gras in drie jaar gehalveerd

Wakker Dier: “Jarenlange campagne werpt haar vruchten af”. De consumptie van foie gras in Nederland is tussen 2007 en 2010 meer dan gehalveerd. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Wakker Dier op basis van import- en exportcijfers van het CBS.

Lees meer...
Twitter
Zoeken