1 miljoen handtekeningen nodig voor nieuwe wetgeving. Elk jaar worden er miljoenen dieren over de Europese snelwegen vervoerd, te vaak onder verschrikkelijke omstandigheden.

De huidige Europese wetgeving staat toe dat dieren over meerdere dagen en duizenden kilometers worden vervoerd. Vanwege de minieme eisen die aan het vervoer worden gesteld, en de slechte naleving van de huidige regels, kampen de dieren regelmatig met uitputtingsverschijnselen, verwondingen, uitdroging en worden ze blootgesteld aan extreme kou en hitte. Na het succes van de internationale Humane Chain petitie, richt WSPA zich met deze petitie op het welzijn van Europese dieren.

Deze EU-wetgeving is nodig aan verandering toe; dieren zouden nooit langer dan acht uur getransporteerd mogen worden. WSPA (World Society for the Protection of Animals) roept daarom samen met andere Europese dierenwelzijnsorganisaties op om de 8hours-petitie te tekenen. Meer dan 750.000 Europeanen hebben de 8hours-campagne al gesteund met het ondertekenen van de petitie. Ondanks dit indrukwekkende aantal zijn er voor 1 november nog 250.000 handtekeningen nodig om de mijlpaal van één miljoen te halen. Voor Europese beleidsmakers is het met dit aantal handtekeningen wel heel lastig om niet met nieuwe diervriendelijke wetgeving te komen waarin een reistijd van maximaal 8 uur is opgenomen.

Nieuwe wetgeving

De Europese Commissie komt naar verwachting eind oktober met een evaluatierapport over de huidige stand van zaken op het gebied van transporten van dieren over lange afstanden. Voorstellen voor vervolgstappen liggen ook in de lijn der verwachting, maar of dit ook een herziening van de huidige wetgeving betekent is nog erg onzeker. Mocht de Europese Commissie hier niet zelf mee komen, dan is de verwachting dat het Europees Parlement hierop zal aandringen. Verschillende Nederlandse Europarlementariërs, waaronder die van de PvdA, D66 en Groen Links, hebben hun steun al aan de 8hours-campagne gegeven.

"Het vervoer van dieren over lange afstanden is zinloos. Niet alleen is het verschrikkelijk voor de dieren om langer dan 8 uur vervoerd te worden, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, maar ook de CO2 uitstoot van het transport is onnodig. Het is beter voor mens, dier en milieu als we lokaal produceren en consumeren”, aldus D66 Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

Zeg nee tegen diertransporten over lange afstanden en teken de 8hours-petitie.